De afgelopen jaren hebben de besturen van de Leusder Horstee en LTO afdeling de Liniedijk al regelmatig samen optrokken in projecten die opgestart zijn vanuit agrarische belangen.
Sinds vorig jaar en na raadplegen van de beide achterbannen hebben we besloten deze samenwerking meer structureel neer te zetten

 

Het platform wil het economisch toekomstperspectief van bedrijven binnen de regio behouden en versterken, met oog voor omgeving, natuur en landschap. Van oudsher hebben boeren het landschap van de Gelderse Vallei immers gemaakt en onderhouden.
Het overleg platform wil actief inspelen op nieuwe vragen en eisen die de samenleving en de markt aan het boerenbedrijf stellen. We willen deze vragen en eisen samen met onze leden vertalen in projecten die boeren in het gebied ondersteunen met het beginnen van een nieuwe activiteit of met het aanpassen van de bedrijfsvoering met betrekking tot bijvoorbeeld milieu.

 

Want het is onze vaste overtuiging, dat goede landbouwbedrijven de basis vormen van een waardevol landschap voor nu en de beste garantie is voor de toekomst.